Lansering av nytt Alfaring system. Spesialtilpasset fortøyningssystem for oppdrettsnæringen.

Som en del av den teknologiske utviklingen, samt konstant fokus på rømning og sikkerhet, har Carl Stahl AS i samarbeid med våre kunder og støtte fra Norsk Forskningsråd utviklet et nytt patentsøkt fortøyningssystem for opprettsnæringen.

Vårt primærfokus har vært å redusere bruken av stål i de komponentene som er mest utsatt for gnag og tæring.

Carl Stahl AS vil kunne tilby Alfaring-kausen tilpasset tauverk fra 40 til 104 mm. Kausene vil ha en betydelig lavere vekt enn tradisjonelle rørkauser i stål, og dermed bidra til å redusere arbeidsbelastningen ved bruk. Hver kausestørrelse vil ha sin unike farge som gjør identifisering av taudimensjoner under vann lettere.

Som sertifisert leverandør av fortøyningsutstyr til opprettsnæringen er vi stolt av å presentere innovative nyheter.